תגרמטכ"ל

כוורת מבזקים

הרמטכ”ל קיים הערכת מצב עם המפקדים, במהלכה הוצגה לו פעילות כוחות צה״ל בגבול, לרבות תגבור הכוחות.

מצה״ל נמסר כי הרמטכ”ל קיים הערכת מצב עם המפקדים, במהלכה הוצגה לו פעילות כוחות צה״ל בגבול, לרבות תגבור הכוחות. הרמטכ״ל התייחס למוכנות ודריכות הכוחות...