תקנון השימוש באתר ביבאזז

תקנון השימוש באתר ביבאזז

  1. אין לפרסם בפורום תכנים מאיימים, מעליבים, מזיקים, תכנים הפוגעים ברגשות ציבור הקוראים, תכנים בעלי אופי גזעני ו/או בעלי אופי בוטה.
  2. חל איסור מוחלט לשלוח או להפיץ דואר זבל ו/או לשלוח ולהפיץ תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי ללא רשות מנהלי האתר.
  3. אין לפרסם תכנים המעודדים ביצוע עבירה ו/או העלולים להוות בסיס לתביעה משפטית.
  4. אסור להעלות לאתר חומר בעל זכות קניין רוחני כגון תמונות, מאמרים, סרטונים וכיוצא בזה ללא אישור ברור ובכתב מבעלי זכות היוצ רים.האחריות לתכנים הינה על הכותבים בלבד.הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים הנכתבים ו/או לחומרים המצורפים אליהם.
  5. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד .שתנאי השימוש יפורסמו כאן באתר.
  6. משתמשים שייפרו את תקנון האתר יוזהרו או יורחקו בהתאם להחלטת מנהלי האתר. הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע את השימוש באתר בעקבות הפרת התקנון.
  7. הנהלת האתר רשאית, אך אינה מחויבת, להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר את תקנון הפורום או יפעל בניגוד לחוק. מערכת האתר רשאית למחוק כל מידע שאינו עומד בתנאי תקנון זה,על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית מערכת האתר, אם תידרש לכך מכוח החוק, למסור כל מידע בכל דרך שהיא, לרשויות .במידה וימצאו בידה IP המוסמכות, לרבות כתובות.