כוורת העולם הערבי

הבנק העולמי משבח את הביצועים של ETEC בהערכה והסמכה של בתי ספר ב-KSA

ריאד – הבנק העולמי (WB) אמר שרבים מהוועדה להערכת החינוך וההכשרה (ETEC) הציעו תוכניות להערכת והסמכה של בתי ספר בסעודיה תואמות לשיטות בינלאומיות ומושרשות במחקר החינוכי “דוח ה-OECD” משנת 2009, ו”Maxwell” של 2019.

בדו”ח שהוכן על ידי הצוות שלו בשיתוף המרכז הלאומי להערכה ומצוינות בית ספרית “Tamayouz”, המזוהה עם ETEC, במהלך 2021-יוני 2022, אמר ה-WB כי הוא מספק סקירה מקיפה של תוכניות הממלכה וההתפתחויות הנוגעות ל- הערכה והסמכה של בתי ספר,

הדו”ח הוסיף כי תוכניות ומסמכים שונים הקשורים לגישת הממלכה להערכה והסמכה של בתי ספר, לרבות מסגרות רגולטוריות כלליות, מדריכים פרוצדורליים, תקנים וכלים, נסקרו, וכי צוות WB נפגש עם קבוצות מיקוד של בעלי עניין, כולל הערכה בית ספרית ומומחי הסמכה, מנהלים והורים.

הדו”ח, שגרסה מסוכמת שלו מתפרסמת באתר WB, הצביע על כך ש-ETEC הוא הגוף האחראי על הערכה והסמכה של בתי ספר ומוסדות הכשרה במגזר הציבורי, הפרטי והבינלאומי בממלכה.

עוד נמסר כי המנדט של הוועדה מתאים היטב לחזון הסעודי 2030 ולתוכנית לפיתוח יכולת הומניטרית, שמטרתה להעלות את האיכות, היעילות והאפקטיביות של מערכת החינוך, כמו גם לתמוך בפיתוח אנושי, בכלכלה הלאומית ובפיתוח בר קיימא.

הדו”ח אמר כי ETEC פיתחה תוכנית לאומית מקיפה להערכת בתי ספר ציבוריים ולהסמכת בתי ספר פרטיים בממלכה באופן שיטתי ועקבי.

הדו”ח אמר כי ה-ETEC מגדיר בנוסף יעדי פיתוח כדי לבצע שיפורים מהותיים באיכות החינוך ולשפר כל הזמן את האפקטיביות של בתי הספר.

עוד נמסר כי הוועדה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך כדי לתרום לשיפור מתמיד של בתי ספר ולתמוך בהם ביישום הליכי הערכה והסמכה.

זה גם עוזר לבתי ספר ליהנות מתוצאות ההערכה וההסמכה, ולקבוע סדרי עדיפויות להמשך הפיתוח של מערכת החינוך בממלכה.

הדו”ח קבע כי הערכה והסמכה בית ספרית מסייעת למערכת החינוך בארץ להשיג ערך רב כאשר מאמצת גישה אסטרטגית, שכן פרקטיקות יישומיות הוכיחו כי הערכה בית ספרית היא כלי יעיל לבניית מערכות בית ספר וחינוך איכותיות העונה על הצרכים. של פיתוח ושל שוק העבודה.

הוא הוסיף כי הערכה בית ספרית יכולה להוביל לשיפור מתמיד של החינוך ולשפר את ביצועי בית הספר. אם מתוכננת בקפידה, הערכה בית ספרית יכולה גם לסייע בבניית היכולת של מערכת החינוך ולתרום לפיתוח ההון האנושי, צמיחה כלכלית והגברת הפריון.

הדו”ח הדגיש כי תוכנית ההערכה וההסמכה של בית הספר, שפותחה על ידי ה-ETEC בנושא תלמידים, מורכבת משני שלבים עיקריים: הערכה עצמית והערכה חיצונית.

הערכה עצמית כוללת סט של תהליכים ונהלים פנימיים המבוצעים על ידי בתי ספר ציבוריים, פרטיים ובינלאומיים כדי להעריך את ביצועיהם ולוודא את יעילותם ויעילותם.

בעוד הערכה חיצונית כוללת מערך של תהליכים ונהלים המתבצעים על ידי צוות חינוכי מיוחד מחוץ לבית הספר הסוקר ומעריך את כל היבטי הביצוע ומודד את איכות התפוקות של מערכת החינוך הבית ספרית.

הדוח ציין גם כי הפלטפורמה הדיגיטלית שפיתחה ETEC להערכת והסמכה של בתי ספר פועלת ככלי רב עוצמה ורחב טווח, וכוללת מערכת מידע מקיפה לניהול תהליכי ההערכה; הוא משמש לאיסוף נתונים חשובים על ביצועי בית הספר, התורמים להנחיית החלטות מדיניות וקביעת סדרי עדיפויות בתכנון אסטרטגי.

בדו”ח נאמר כי הזמינות של המסגרות, הגישות, התהליכים והכלים המקיפים שפיתחה ETEC, המכסים את כל בתי הספר והשכבות, תורמת ברצינות לשיפור הביצועים והאיכות החינוכיים בממלכה.

לדבריו, הוועדה ממשיכה לפתח את הבסיס האיתן הזה ולשפר נהלים לשיפור היכולת של ההון האנושי בממלכה. – ספא

על המשתף

beeBuzz

0 0 הצבעות
דירוג מאמר
הירשם
להודיע על
0 הערות
משובים מוטבעים
צפה בכל התגובות