PTA: נשיאת לוחיות מספר ‘פרטיות’ על ידי מוניות היא עבירת תנועה
כוורת העולם הערבי

PTA: נשיאת לוחיות מספר ‘פרטיות’ על ידי מוניות היא עבירת תנועה

דגימה/עיתון סעודי

ריאד – רשות התחבורה הציבורית (תמ”א) חשפה כי עקבה אחר מוניות ציבוריות עם הזהות החדשה, הנושאות לוחיות מספר ‘פרטיות’, והתריעה כי הדבר נחשב לעבירה על חוק התעבורה.

ברשות הדגישו כי אסור להפעיל מונית עם כרטיס הפעלה שבוטל. היא הדגישה את הצורך בתיקון סוג רישומו בהתאם לתקנות הנהלת התעבורה, הקובעת כי ביטול כרטיס ההפעלה מתבצע לבקשת בעל הרישיון לאחר תשלום הקנסות והאגרה הכספית.

רשות הפלסטינים אישרה כי כרטיס ההפעלה שהונפק לרכב ייחשב מבוטל בנסיבות הבאות: פטירת בעל הרישיון; בקשה מבעל הרישיון; ביטול האישור שניתן על ידי הרשות המוסמכת בהנהלת שדה התעופה, ותיקון בסוג רישום הרכב.

הרישיון ייחשב מבוטל אם חלפה תקופה של 180 ימים לאחר פקיעת הרישיון ללא חידושו; ואם החברה תסולק, בין בהסכמת השותפים ובין בתום כהונתה ובין בפסיקת בית משפט ובין בפטירת בעל הבעלים הבלעדי.

בתרחיש כזה, יורשי בעל הבעלים הבלעדי יכולים לבקש תיקון סטטוס המפעל להמשך עיסוק בפעילות, תוך 90 יום ממועד הפטירה. על הנציג המשפטי של היורשים להתחייב על עמידה בהוראות התקנון במהלך תקופת התיקון. בכל המקרים אין להפעיל את הרכב בכרטיס שבוטל.

תקנות ההנהלה המסדירות את פעילות ההשכרה זיהו מספר הפרות ועונשים. אלה כוללים קנס SR5000 עבור תרגול הפעילות ללא קבלת רישיון או עם רישיון בוטל. אותו קנס יוטל במקרה של הפרת עיסוק בפעילות ברישיון שפג תוקפו, או אי מתן מרכז לעיסוק בפעילות בעיר שבתחום השיפוט של הרישיון, או אי ביטול הרישום המסחרי לפעילות לאחר ביטול הרישיון.

על המשתף

beeBuzz

0 0 הצבעות
דירוג מאמר
הירשם
להודיע על
0 הערות
משובים מוטבעים
צפה בכל התגובות